Το Make Your Way που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.makeyourway.gr/ (“Ιστοσελίδα”) διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης & προϋποθέσεις και οι χρήστες του δικτυακού μας τόπου, οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Ο ιστότοπος και η διαχειρίστρια του δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Χρήση

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση που θα πραγματοποιήσει. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το υλικό του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την προστασία του ελληνικού νόμου 2121/1993 αλλά και παγκόσμιων νόμων και συνθηκών περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, φόρτωση, καταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή ή διανομή του υλικού αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της διαχειρίστριας. Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε άδεια επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της διαχειρίστριας ή οποιουδήποτε τρίτου

Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου, ή με την καταφόρτωση υλικού από αυτόν, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε και τηρείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως διακόψετε την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ή την καταφόρτωση υλικού από αυτόν. Εάν συνεχίσετε την πρόσβαση στον ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να υπόκειστε στους όρους και προϋποθέσεις, και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς.

Δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση:

  • Η αφαίρεση, η αλλοίωση, η τροποποίηση των όποιων τίτλων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων δημιουργού, επισημάνσεων περί περιορισμένων δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ή συμφωνιών περί αδειών χρήσεως, που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σε αυτά.
  • Η συγκέντρωση/συλλογή υλικού για άλλη χρήση, πλην των επισήμων και μη κερδοσκοπικών χρήσεων
  • Η συγκέντρωση/συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους
Ακολούθησε Μας