Η ευβοϊκή εταιρία εμφιάλωσης νερού, Δίρφυς, ως αρωγός σε αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις!

Η Δίρφυς ταυτίζει την επωνυμία της με την κοινωνική συνεισφορά Η Δίρφυς ταυτίζει το όνομά της με την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο για αυτό καιστηρίζει σε κάθε ευκαιρία αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε τοπικό καιπανελλαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, η εταιρία…