Δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης στην περιοχή του Αιγίου

Η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία του Αιγίου, στηρίζοντας τη λειτουργία δύο εξαιρετικά αξιόλογων δομών της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ προχώρησε σε μια δράση εθελοντισμού…