Μπάρα Γρηγόρης για καλό σκοπό!

Για να προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση σε νέους με αναπηρία Για μία ακόμη φορά η ελληνική εταιρεία «Γρηγόρης» δείχνει την κοινωνική ευαισθησία και ενσυναίσθησή της μέσα από ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδίασε, με στόχο να προσφέρει κοινωνική…