Ο Αναστάσιος Μαδαρός, ιδιοκτήτης του “Μελικέρι” στο Make Your Way

Ο Αναστάσιος Μαδαρός, ιδιοκτήτης του “Μελικέρι” ανήκει στους ανθρώπους εκείνους, που εν όψει οικονομικής κρίσης δεν το έβαλε κάτω, κι από μηχανικός αεροσκαφών κατάφερε να ιδρύσει την δική του παραγωγή μελιού στην περιοχή της Εύβοιας.