Πρόσωπα

Γ.Γεροντίδης:«Ποτέ δεν πιστέψαμε στην μαζική παραγωγή αλλά πάντα στοχεύαμε στην ποιότητα και την υγιεινή τροφή.»

Γ.ΓΕΡΟΝΤΊΔΗΣ:«ΠΟΤΈ ΔΕΝ ΠΙΣΤΈΨΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΖΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΛΛΆ ΠΆΝΤΑ ΣΤΟΧΕΎΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΉ ΤΡΟΦΉ.»